Lega Art Ltd.: Нашите продукти
Switch language
   

Нашите продукти


 Лега арт ЕООД винаги е целило осигуряването на полезна, точна и бърза информация за своите клиенти не само при преките ни контакти, но и чрез глобалната мрежа. По тази причина дружеството от години поддържа уеб-сайт, в който освен общата информация за нас, за услугите, екипа и полезни връзки, могат да бъдат намерени и отговорите на редица въпроси, касаещи правната уредба в българското законодателство, регулираща осъществяването на стопанска дейност в страната. Тази информация под формата на кратки статии, разяснения и отговори на въпроси напълно безплатно е в услуга на нашите настоящи и бъдещи клиенти посетили сайта ни.
Обзорът на законодателството, написан на разбираем език и обединен в модула Он-лайн консултант - продукт разработен изцяло от нашите специалисти, се предоставя на три езика - български, руски и английски - както и целият сайт на дружеството, и се обновява периодично съобразно по-значителните законодателни промени.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  От есента на 2009 г. Лега арт разработи и внедри за своите клиенти нов продукт за архивиране, поддръжка и управление на цялостната документация на дружествата в интернет среда по класификационни признаци и принципи на организация, позволяващи бърз, сигурен и непрекъснат достъп до основната правна, търговска и финансова документация на всяка компания, защитен с протокол с ниво на сигурност SSL v.3 (банково ниво на сигурност).
Продуктът „Лега арт он-лайн административен офис" се предлага безплатно на нашите постоянни клиенти и неограниченото му ползване 24 ч. в денонощието, поддръжката и неговата актуализация са включени в цената на месечното абонаментно обслужване. Сигурността на информацията, освен с високото ниво на защита, е осигурена и с различни нива на достъп. С този иновативен продукт Лега арт направи още една крачка към съкращаване и опростяване на процедурите по управление на документооборота на своите клиенти, пестенето на време и оптимизацията на управленските разходи.