Lega Art Ltd.: Екипът
Switch language
   

ЕкипътЕкипът на Централен офис - София

 


Екипът на Регионален офис - Варна
Професионалистите, работещи в "Лега Арт" ЕООД са с богат и многообразен опит в различни сфери на правото, административното и стопанско управление и икономиката, което позволява бързо, качествено и индивидуално обслужване на всеки клиент.


Екипът на компанията се състои от правни консултанти - управителят и редица правоспособни адвокати, работещи в офисите ни; бизнес и финансови консултанти - финансов мениджър и счетоводители, както и административен мениджър, отговарящ за координацията и администрацията на осъществяваните проекти и за дейността на дружеството. Ние също така високо ценим и нашите офис мениджъри в София и Варна, които подпомагат ежедневната ни работа и без които не бихме могли да работим пълноценно и ефективно.Нашият екип е съставен предимно от млади професионалисти, притежаващи следните качества: 

отлично образование,

съществен опит в областта на правото и икономиката,

свободно говорещи поне два чужди езика,

коректни, лоялни, отговорни, гъвкави и работещи ефикасно в екип.


 

Всяка година ние инвестираме в различни квалификационни курсове, семинари и екипни обучения, в резултат на което осигуряваме непрекъснато повишаване на квалификацията на нашите служители и тяхното продължаващо обучение.

При необходимост, във връзка с изпълнението на конкретни проекти „Лега Арт" ЕООД работи с редица квалифицирани външни специалисти с опит в областта на оценяването на собственост и бизнес, финансовите анализи и бизнес планиране, мениджъри човешки ресурси, маркетинг - специалисти, инвестиционни консултанти, посредници в областта на недвижимите имоти, одитори и др.Заглавие

Повече...Ще летуват ли сърбите в България
След като на 5 юли Гърция забрани достъпа на сърби до страната си заради множеството случаи на зара ...


Повече...

Повече...

Повече...