Lega Art Ltd.: Инвестиционни проекти финансирани от програми на ЕС
Switch language
   

Инвестиционни проекти финансирани от програми на ЕС

С приемането на България в ЕС и старта на Оперативните програми по структурните фондове на Съюза за първия програмен период 2007 - 2013 г. естествено много от традиционните ни партньори, както и редица нови клиенти се обърнаха към нас за консултантско съдействие по прилагането и идентифицирането на различните механизми за подпомагане на частния бизнес, както и на регионални общности чрез инструментите на програмите и мерките по тях. Радваме се да споделим, че още през есента на 2007 г. „Лега арт" ЕООД започна реално и широкомащабно сътрудничество с няколко частни клиента и общински администрации за идентификация и подготовка на различни инвестиционни проекти, които да бъдат внесени при кандидатстване по различни мерки на Оперативните програми, отворени за предложения.


През последните месеци регионалният ни офис в гр. Варна идентифицира и сме в подготовка на сключване на договори с други частни инвеститори от региона на Североизточна България, които желаят да се ползват от услугите ни по идентификация и подготовката на проекти за финансиране от структурните фондове на ЕС, като и са осъществени партньорски срещи и набелязани предварителни сфери от взаимен интерес с няколко общини за подготовка и реализация на значими инвестиционни проекти и в публичния сектор.


Основната цел при тези, както и при досегашните ни клиенти е да подготвим, предложим и осъществим комплексни консултантски услуги, насочени не само към идентификацията и подготовката на документите за кандидатстване по различни мерки на Оперативните програми, но да предложим нашият опит и професионален екип в услуга на клиентите ни, реализиращи проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС, като подпомагаме работата им в етапа на реализацията, отчитането, одита и защитата пред Управляващите органи на извършените инвестиционни разходи, с което влагаме и своя принос в усилията за максимално ефективно и прозрачно усвояване на средствата по Оперативните програми на ЕС.


Заглавие

Повече...Ще летуват ли сърбите в България
След като на 5 юли Гърция забрани достъпа на сърби до страната си заради множеството случаи на зара ...


Повече...

Повече...

Повече...