Lega Art Ltd.: Инвестиционни проекти
Switch language
   

Инвестиционни проекти

Доказателството че „Лега Арт" ЕООД не е просто чисто правен консултант, а дружество, напълно способно да се ангажира с развитието на цялостния бизнес на своите клиенти, след тяхната приватизация, е успешната подготовка и осъществяване на няколко инвестиционни проекта на „Алкомет" АД и „Шуменско пиво" АД, одобрени от министъра на финансите и свързани с прилагането на инвестиционни облекчения по Закона за данък върху добавената стойност.
Тези проекти бяха свързани с прилагането на процедура за облекчено използване на данъчния кредит при определени условия, прилагани при осъществяване на проекти, свързани с модернизация на производствени мощности и внос на ново оборудване и съоръжения, което позволи на дружествата да станат едни от най-модерните в своите сфери на бизнес, не само в България, но и в региона на Югоизточна Европа.


Подобен инвестиционен проект беше подготвен и реализиран от друго голямо и добре познато дружество в България - Група „Надин", осъществяващо дейност в областта на търговията с черни и цветни метали и скрап. След одобрението на инвестиционния проект, подготвен от нас, „Надин" значително подобри качеството на предлаганите продукти, екологичните стандарти за рециклиране на суровините, ефективността и производствения капацитет, като стана първото дружество в България, опериращо в областта на преработката на скрап, със собствена модерна площадка и уникално оборудване, разположени в гр. Девня и отговарящи на всички изисквания и стандарти на ЕС.


„Лега Арт" ЕООД също така се гордее с изграждането от самото начало и развитието на бизнеса в България на няколко крупни Руски, Британски и Ирландски инвестиционни синдиката, както и с учредяването и развитието на дружества от страна на инвеститори от различни държави като Великобритания, Гърция, Русия, Белгия и др., всички опериращи в областта на стратегическите инвестиции в областта на строителството, недвижимите имоти и тяхното управление.

С наша помощ тези инвеститори понастоящем вече притежават редица специално създадени за целта дружества, всяко от които е собственик и управлява определен брой недвижими имоти, разположени в стратегически райони на страната, включително в най-големите градове в Р. България - София и Варна, с цел придобиване и изграждане на търговски и индустриални комплекси, логистични и бизнес центрове, както и уникални за България тип „втори дом" ваканционни и рекреационни селища.


„Лега арт" ЕООД е основен консултант на проекта за рехабилитация и разширение на „Търговско логистичен комплекс ГО" АД - гр. Горна Оряховица,
като с наша помощ и въз основа на направените от нас анализи и разработена концепция, в дружеството се осъществява мащабен проект за превръщането на складово-логистичната база в един от най-съвременните, гъвкави и ефективни търговско-логистични комплекси в Централна България, разположен на кръстопътя на няколко Европейски транспортни коридора.Заглавие

Повече...Договаряне на нови условия по вече подписани договори ще доминират пазара на офиси
Предоговаряне на наемни условия и подновяване на договори за сметка на подписването на нови. Такъв ...


Повече...

Повече...

Повече...