Lega Art Ltd.: Приватизация, сливания и придобивания
Switch language
   

Приватизация, сливания и придобивания

  Още от основаването си „Лега Арт" ЕООД е правен и бизнес консултант на някои от най-големите дружества в страната, полагайки максимални усилия за успешното развитие на техния бизнес. Ние с гордост споделяме успешните истории на две дружества, добре познати не само в България, но и в чужбина, лидери в своята сфера на дейност.


„Алкомет" АД - гр. Шумен
, лидер в производството на алуминиеви продукти на Балканския полуостров, бивше държавно предприятие, приватизирано през 1999 г. от чуждестранни инвеститори, със собствен бизнес в редица страни по света. „Лега Арт" ЕООД беше водещия консултант в течение на целия приватизационен и следприватизационен процес. В последните години „Алкомет" АД успешно осъществи амбициозна инвестиционна програма, влагайки повече от 45 000 000 евро в ново оборудване, технологии, производствени линии и ноу-хау и постигайки износ на повече от 5000 МТ продукция месечно, главно в страните от Европейския съюз.


Подобна успешна история се повтори и при „Шуменско пиво" АД - гр. Шумен, сега собственост на дъщерното дружество в България на световно известният пивоварен гигант „Карлсберг". Като консултанти, работещи комплексно с дружеството както в следприватизационния период, така и в процеса на преструктуриране и осъществяване на инвестиционната програма, успяхме да предложим най-добрите решения за развитието на бизнеса, подобряването на производствените мощности и значителното увеличение на финансовите резултати на приватизираното дружество.
Успешно участвахме в подготовката и структурирането на сделката по придобиване на
„Шуменско пиво" АД от „Карлсберг Брюърис" АС и направихме всичко възможно за провеждането на успешни преговори, осъществяване на дю дилиджънс и на самото придобиване, както и успешно участвахме в първоначалния период на осъществяване на дейността и преструктуриране на дружеството от новия собственик „Карлсберг България" АД.
Заглавие

Повече...Ще летуват ли сърбите в България
След като на 5 юли Гърция забрани достъпа на сърби до страната си заради множеството случаи на зара ...


Повече...

Повече...

Повече...