Lega Art Ltd.: Нашите клиенти
Switch language
   

Нашите клиенти

  Лега Арт ЕООД цени своите клиенти и вярваме, че нашите клиенти ценят работата ни за тях.

Дружеството е свързано с дългосрочни партньорски взаимоотношения и сътрудничество с голяма част от своите клиенти, някои от които работят с Лега арт ЕООД от самото му създаване.
Услугите ни обхващат както консултации в областта на правните и данъчни въпроси, „домашно" счетоводство за нашите клиенти, които тепърва установяват своят бизнес в България и използват нашия офис като регистриран офис на своите дружества, така и широк спектър от правни, бизнес и счетоводни услуги, свързани с управлението и инвестиционната дейност на търговски и индустриални дружества с традиции на пазара в България и чужбина.

В съответствие с конкретните дейности и проекти на нашите клиенти, се извършва ежемесечно текущо обслужване или се възлагат конкретни консултантски услуги, с цел подготовка и изпълнение на конкретни проекти или разрешаване на специфични проблеми. От изключителна важност за нас е обратната връзка с клиентите ни и ежегодно Лега арт провежда кампания по оценка на качеството и ефективността на своите услуги, като изисква оценка за това от клиентите си.

Качествените услуги за качествени клиенти за Лега арт не са просто фраза - обхватът, ефективността и начинът на организация на нашите услуги го доказват.

При проявен интерес и след отправено запитване, ще се радваме да предоставим референтен лист с нашите клиенти в различни области и браншове в миналото и в момента.

Заглавие

Повече...Ще летуват ли сърбите в България
След като на 5 юли Гърция забрани достъпа на сърби до страната си заради множеството случаи на зара ...


Повече...

Повече...

Повече...